تبلیغات
بزرگ ترین سایت تست هوش - دارایی ثروتمندترین افراد جهان چقدراست؟+تصاویر
تست هوش -تست هوش تصویری -تست هوش ریاضی -تست هوش کلامی -تست منطق و...
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Carlos Slim Helu میزان ثروت 80.4 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Bill Gates میزان ثروت 79.6 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Warren Buffett میزان ثروت 65.2 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Amancio Ortega میزان ثروت 61.9 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Larry Ellison میزان ثروت 49.3 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Charles Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
David Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Christy Walton میزان ثروت 30.7 بیلیون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Liliane Bettencourt میزان ثروت 36.9 بلییون دلار
 
ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید+عکس
 
Jim Walton میزان ثروت 34.7 بلیون دلار